Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Listopad 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Zakoni i propisi

Osnovni propisi

Temeljni propis koji regulira zaštitu prirode je Zakon o zaštiti prirode. Novi Zakon o zaštiti prirode  proglašen je 24. lipnja 2013. i u potpunosti je stupio na snagu 06. srpnja 2013. (NN 80/13). 

Nacionalna strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NSAP), temeljni je strateški dokument zaštite prirode Republike Hrvatske (NN br. 81/99 i NN br. 143/08).
Polaznica za izradu Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti je Izvješće o stanju prirode i zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Izvješće o stanju prirode za razdoblje od 2000. do 2007. godine prihvatio je Hrvatski Sabor 28. studenog 2008.

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu i ekološka mreža RH

Zakon o zaštiti prirode već je unio mnoge mehanizme kojima se usklađuje sa odredbama EU legislative u zaštiti prirode. Tako je prenesen i mehanizam ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, a osnova su mu - Ekološka mreža RH (Uredba o ekološkoj mreži RH NN 124/13) te ocjena prihvatljivosti planova, programa i zahvata za ekološku mrežu (OPPPZEM) (Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu NN 146/14).

Za one zahvate za koje su PUO i SUO obvezni, u skladu s praksom u EU, nova hrvatska legislativa u zaštiti okoliša objedinjuje postupak OPZP s postupkom procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) (Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN 61/14) odnosno Strateške procjene utjecaja zahvata na okoliš (SUO), (Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš NN 64/08).
 

Ovdje možete pronaći linkove i na neke od ostalih važnijih propisa iz zaštite prirode:

Tekst Zakona o zaštiti prirode, kao i ostale pod zakonske akte i međunarodne propise iz područja zaštite prirode možete  pronaći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode http://www.zastita-prirode.hr/Aktivnosti-projekti-i-medunarodna-suradnja/Medunarodni-sporazumi 

Slike