Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Planovi upravljanja s akcijskim planom zaštite vrsta

VRSTE PRIORITETNE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PLANA UPRAVLJANJA S AKCIJSKIM PLANOVIMA OČUVANJA (PUAP)

Jedan od koraka u postizanju ili održavanju povoljnog stanja očuvanosti vrstaje donošenje planova upravljanja s akcijskim planovima očuvanja vrste (PUAP). PUAP-ovi predstavljaju svojevrsne upute o tome što konkretno treba poduzeti kako bi se dugoročno osiguralo očuvanje ugroženih vrsta uz što harmoničniji suživot sa svim korisnicima prostora. Nepostojanje ovakvih strateških dokumenata koji utvrđuju stanje vrste te određuju ciljeve upravljanja i odgovornost za njihovu provedbu, umanjuje mogućnost i usporava očuvanje ugroženih vrsta. S druge strane, planiranje mjera očuvanja pruža mogućnost usuglašavanja prioritetnih i provedivih aktivnosti za očuvanje vrste i raspodjelu zadataka te odgovornosti za pojedine aktivnosti među interesnim skupinama. Također Planovi određuju i financijska sredstva potrebna za provedbu pojedinih aktivnosti te postavljaju smjernice za praćenje uspjeha provedenih aktivnosti.

Pročitajte više »

Plan upravljanja vukom

Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015.

Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015. prihvaćen je Odlukom ministra kulture 15. srpnja 2010. godine. Ovaj Plan upravljanja rezultat je revizije plana iz 2005. godine (Štrbenac i sur., 2005.) i nastao je uz suradnju svih interesnih skupina na zajedničkim i moderiranim radionicama.

Pročitajte više »

Plan upravljanja risom

Planom upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015.

Planom upravljanja risom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015. koji je prihvaćen Odlukom ministra kulture 7. rujna 2010.godine, ponajprije se želi osigurati dugoročan opstanak populacije risa u Hrvatskoj.

Pročitajte više »

Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj

Izrađeni i doneseni planovi

Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj

Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj je dokument koji daje upute o aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se osiguralo dugorocno ocuvanje ove vrste u sto skladnijem su zivotu s ljudima . Nastao je kao rezultat dugogodisnjeg rada na prikupljanju i razmatranju svih poznatih znanstvenih, ekoloskih, drustvenih i gospodarskih cimbenika koji utjecu na ocuvanje vuka u Hrvatskoj.

Pročitajte više »

Zakonski okvir

Izrada plana upravljanja s akcijskim planom (PUAP) predviđena je Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13), dok se Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13) propisuje sadržaj, način izrade i postupak donošenja plana upravljanja s akcijskim planom.

Pročitajte više »

Plan upravljanja risom u Hrvatskoj

Što su planovi upravljanja s akcijskim planovima i zašto se donose?

Očuvanje ugroženih, strogo zaštićenih vrsta u Hrvatskoj provodi se između ostalog kroz provedbu planova upravljanja s akcijskim planom (PUAP). PUAP sadrži detaljno razrađene mjere zaštite za strogo zaštićene divlje svojte i mjere zaštite njihovih staništa. Prednost planiranja zaštite je u tome što pruža mogućnost usuglašavanja prioritetnih aktivnosti za zaštitu i raspodjelu zadataka i odgovornosti za pojedine aktivnosti.

Pročitajte više »

Prikazano 6 od 6