Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne

Usvajanje planova upravljanja

Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) planove upravljanja zaštićenim područjima donosi Upravno vijeće javne ustanove koja upravlja zaštićenim područjem, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode i prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode. Prijedlog plana upravljanja Javna ustanova je prije njegova donošenja dužna staviti na uvid javnosti.

Preporuke za proces izrade i usvajanja plana upravljanja zaštićenim područjima (izrađene prema dosadašnjoj praksi u Hrvatskoj):

 • Javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem izrađuje nacrt plana upravljanja.
 • U proces izrade plana upravljanja uključuju se dionici, među kojima su i Ministarstvo i Zavod.

Preporuka:

Uključite nas što prije kako bismo Vam na vrijeme mogli dati svoje komentare!

Prije objave javne rasprave, a radi potencijalno potrebnih većih izmjena, nacrt plana pošaljite na neslužbeno mišljenje Ministarstvu i Zavodu.

Idealno, uključite predstavnike Ministarstva i Zavoda u internu radnu skupinu za izradu plana od samog početka njegove izrade. Tako ćete postići potrebnu usuglašenost oko svih bitnih dijelova plana prije završetka njegova nacrta, što u konačnici može bitno pridonijeti njegovoj kvaliteti.

 • Upravno vijeće Javne ustanove usvaja nacrt plana upravljanja i donosi odluku o objavi javne rasprave. Objava javne rasprave objavljuje se u najmanje jednom javnom glasilu.

Preporuka:

Da biste bili sigurni da je većina dionika imala priliku saznati za javnu raspravu, osim u jednom javnom glasilu, objavite obavijest o javnoj raspravi (uključujući javni uvid i javna izlaganja) i u lokalnim glasilima, na lokalnim oglasnim pločama, na web stranici Javne ustanove i slično.

Obavijest o javnoj raspravi također je poželjno poslati osobno (e-mailom ili poštom) svim dionicima s kojima ste surađivali tijekom izrade plana upravljanja.

Obavijest o javnoj raspravi trebala bi sadržavati mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog plana upravljanja, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja te rok u kojem se Javnoj ustanovi dostavljaju pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana upravljanja.

 • Nakon objave javne rasprave, prijedlog plana upravljanja stavlja se na javni uvid, a Javna ustanova organizira jedno ili više javnih izlaganja. Javni uvid u prijedlog plana upravljanja traje najmanje 30 dana.

Preporuka:

Dokument plana učinite dostupnim na što više javnih mjesta (u prostorima parka/Javne ustanove, općine, županije i sličnim mjestima).

Prijedlog plana upravljanja svakako objavite na web stranicama parka/Javne ustanove!

 • U javnoj raspravi sudionici daju očitovanja, prijedloge i primjedbe na prijedlog plana upravljanja.
 • Po završetku javne rasprave, Javna ustanova izrađuje izvješće o javnoj raspravi s očitovanjem na primjedbe.

Preporuka:

U Izvješću o javnoj raspravi navedite podatke o sudionicima pozvanim na javnu raspravu; očitovanja, prijedloge i primjedbe na prijedlog plana upravljanja (s imenom, prezimenom i adresom podnositelja) te očitovanja Javne ustanove o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi s obrazloženjem u slučaju neprihvaćanja ili djelomičnog prihvaćanja.

Izvješće o javnoj raspravi pošaljite svim sudionicima javne rasprave te objavite na web stranicama parka/Javne ustanove.

 • Po ugrađivanju posljednjih izmjena, konačni prijedlog plana upravljanja Javna ustanova dostavlja na službeno prethodno mišljenje Zavodu te na suglasnost Ministarstvu.
 • Po dobivanju suglasnosti Ministarstva Upravno vijeće Javne ustanove donosi odluku o usvajanju plana upravljanja.

Preporuka:

Usvojeni plan upravljanja učinite dostupnim svim zainteresiranima te ga objavite na web stranicama parka/Javne ustanove.

Za više informacija o uvriježenim načinima provođenja javnih rasprava mogu Vam poslužiti:

Galerija trenutno nema slika