Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Rujan 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Ugrožena i rijetka staništa Republike Hrvatske

Prema članku 52. st. 2. Zakona o zaštiti prirode stanišni tip je u povoljnom stanju ako je njegovo prirodno područje rasprostranjenosti i površina koju pokriva stabilna ili se povećava, ako postoji, i u doglednoj budućnosti će se vjerojatno održati, specifična struktura i funkcije nužne za njegov dugoročni opstanak te ako je zajamčeno povoljno stanje njegovih značajnih bioloških vrsta.

Popis svih ugroženih i rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske navodi se u Prilogu II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (Narodne novine 88/14) koji je donesen u srpnju 2014. godine. U pripremi ovog Priloga obuhvaćeni su sljedeći stanišni tipovi:

- svi stanišni tipovi iz Dodatka I. Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC) koji navodi prirodna staništa od međunarodnog interesa za čiju je zaštitu potrebno proglasiti posebna područja očuvanja

 

 

 

 

 

Vapnenačke stijene hrvatske obale, kao ove otoka Brusnika, stanište su bogato endemičnim vrstama

 

 

  

 

 

- svi stanišni tipovi koji se nalaze na popisu Rezolucije br. 4 Bernske konvencije gdje su navedeni kao stanišni tipovi za koje je potrebno provoditi posebne mjere zaštite, 

 

 

 

 

Sastojine drvenaste mlječike rijetka su staništa u Hrvatskoj koja se razvijaju na pučinskim otocima, a  nalaze se na popisu Rezolucije br. 4 Bernske konvencije.

 

  

 

 

 

- stanišni tipovi ugroženi, rijetki ili vrijedni na nacionalnoj razini

 

Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi nalaze se u Prilogu II Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (Narodne novine 88/14) zbog velikog broja rijetkih vrsta koje ih nastanjuju.

Galerija trenutno nema slika