Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Kolovoz 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Karta staništa

Prema članku 52. st. 4. Zakona o zaštiti prirode: "Stanišni tipovi se dokumentiraju kartom staništa..." (Narodne novine 80/13).

U cilju osiguravanja Karte staništa kao obvezne podloge prilikom izrade dokumenata prostornog planiranja i planova gospodarenja prirodnim dobrima, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja naručilo je 2002. godine izradu GIS baze podataka o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske - kroz projekt Kartiranje staništa. Projekt je proveo OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, a završen je i isporučen Ministarstvu kulture u travnju 2004. godine. Kartu staništa preuzeo je Državni zavod za zaštitu prirode kao stručna institucija zaštite prirode nadležna za održavanje i stalno ažuriranje ove baze.

Karta staništa je GIS-baza podataka o rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Hrvatske. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja iznosi 9 ha. Osim poligona koji opisuju površine pojedinih staništa,kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara), a lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Glavna metoda kartiranja bila je analiza satelitskih snimki Landsat ETM+, u kombinaciji s drugim izvorima podataka (zračne snimke, literaturni podaci) i terenskim radom. Prikaz morskih staništa je indikativan, a dobiven je metodom prostornog modeliranja.

Pravilnikom o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (Narodne novine 88/14) propisuje se da se prikaz Karte staništa objavljuje na internetskoj stranici Zavoda te je ona javno dostupna za pregled i preuzimanje. Uz navođenje izvora i datuma preuzimanja te drugih uvjeta navedenih uz prikaz ona se smatra službenim izvatkom iz Karte staništa. Na pisani zahtjev zainteresirane stranke, Zavod može izdati službeni izvadak iz Karte staništa u tiskanom i/ili elektronskom obliku za traženo područje s tumačenjem.

Interaktivni prikaz karte staništa (CRO Habitats sustav) Državni zavod za zaštitu prirode razvio je i uspostavio kroz IPA 2008 projekt „Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats) kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode (NISZP-a)“ .

 

CRO Habitats sustav sadrži kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH prema aktualnoj i prethodnim Nacionalnim klasifikacijama staništa, a navedeni su i podaci vezani za stanišne tipove drugih klasifikacijskih sustava (npr. EUNIS, CLC, Barcelonska konvencija) te specifični podaci o pojedinom stanišnom tipu kao što su tipične vrste, ugroženost, zaštita te vezane podatke o referencama i multimediji. CRO Habitats također objedinjuje prostorne podatke vezane za terenska opažanja stanišnih tipova te podatke o prostornoj rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju RH. CRO Habitats zato predstavlja sustav za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove u RH.

CRO Habitats aplikacija dostupna je na poveznici http://www.crohabitats.hr/, a za uvid u njezinu punu funkcionalnost potrebno je registrirati korisnički profil kontaktirajući Državni zavod za zaštitu prirode na e-mail adresu helpdesk@dzzp.hr.

Slike