Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Priručnici

Priručnik o staništima

Priručnik o poljoprivrednim staništima važnima za očuvanje bioraznolikosti

U sklopu projekta "Priprema poljoprivredno-okolišnih mjera za očuvanje bioraznolikosti", financiranog kroz Projekt integracije u EU Natura 2000, izrađen je priručnik o poljoprivrednim staništima važnima za očuvanje bioraznolikosti, namijenjen prvenstveno poljoprivrednicima.

Pročitajte više »

Priručnik za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM)

 ovdje Priručnik je  namijenjen svim tijelima i osobama izravno ili neizravno povezanima s postupkom OPEM. Priručnik standardizira sadržaj studije ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te na taj način doprinosi njihovoj kvaliteti te većoj razumljivosti i za nositelje zahvata i nadležna tijela.  Uz to, priručnik sadrži preporuke o tome kako prepoznati koji zahvati podliježu postupku OPEM, a za koje zahvate postupak nije potreban. Priručnik može biti koristan svima koji imaju namjeru provesti zahvat, kako kod početnih razmatranja vjerojatnosti utjecaja na područja Natura 2000, tako i kod mogućih izmjena projektnog prijedloga na način da se izbjegne značajan utjecaj, čak i prije službene ocjene prihvatljivosti zahvata. Okviri u priručniku daju primjere EU prakse te predstavljaju ilustraciju, a ne neposrednu uputu.

Pročitajte više »

Smjernice_opem_cover

Stručne smjernice - upravljanje rijekama, male hidroelektrane, prometna infrastruktura

Stručne smjernice za izabrane tipove zahvata s ciljem unaprjeđenja kvalitete OPEM-a, naročito za infrastrukturne zahvate i ostale javne zahvate.

Pročitajte više »

Priručnik o poljoprivredno-okolišnim mjerama

Priručnik o poljoprivredno-okolišnim mjerama

U sklopu projekta "Priprema poljoprivredno-okolišnih mjera za očuvanje bioraznolikosti", financiranog kroz Projekt integracije u EU Natura 2000, izrađen je priručnik za poljoprivrednike, koji daje pregled mjera, podmjera i operacija Programa ruralnog razvoja RH za 2014.-2020. usko povezanih sa zaštitom prirode.

Pročitajte više »

Hrvatske endemske ribe

Hrvatske endemske ribe

Ova knjiga objedinjuje, prikazuje i približuje svo bogatstvo hrvatske endemske ihtiofaune široj javnosti i  ljubiteljima prirode.

Pročitajte više »

Šumska vegetacija Hrvatske

Šumska vegetacija Hrvatske

Ova knjiga donosi pregled sveukupne šumske vegetacije Hrvatske kroz opis i prikaz rasprostranjenosti svake pojedine šumske zajednice. 

Pročitajte više »

Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU

Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU

Ovaj priručnik prikazuje morska staništa sukladno Direktivi o staništima i Priručnik za interpretaciju EU staništa te detaljno opisuje i izuzetno bogato ilustrira svu raznolikost morskih staništa Hrvatske koje potpadaju pod odgovarajuće klase NATURA 2000.

Pročitajte više »

Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU

Priručnik za određivanje podzemnih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU

Ovaj priručnik donosi pregled podzemnih staništa u Hrvatskoj zaštićenih Direktivom o staništima EU.

Pročitajte više »

Biološka raznolikost Hrvatske - Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja

Biološka raznolikost Hrvatske - Priručnici za inventarizaciju i praćenje stanja

Izdavanje Priručnika za inventarizaciju i praćenje stanja flore i staništa, koji su pripremljeni uz potporu Europske unije po programu CARDS "Institucionalno jačanje Državnog zavoda za zaštitu prirode", vrijedan je korak na putu uspostavljanja mreže sudionika, aktivnih u prikupljanju podataka i praćenju stanja prirode To je i jedan od prvih koraka prema standardizaciji prikupljanja podataka.

Pročitajte više »

Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj

Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj

Ova knjiga donosi pregled sveukupne šumske vegetacije Hrvatske kroz opis i prikaz rasprostranjenosti svake pojedine šumske zajednice, odnosno šumskog stanišnog tipa prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa koja se koristi u zaštiti prirode.

Pročitajte više »

Priručnik staništa

Priručnik za određivanje kopnenih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU

Ovaj priručnik donosi pregled kopnenih staništa u Hrvatskoj zaštićenih Direktivom o staništima EU.

Pročitajte više »

Prikazano 11 od 11