Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Letak - Kockavica (Fritillaria meleagris L.) - Vrsta pred izumiranjem

Uspješnost očuvanja i zaštite prirode zasniva se na valjanim i podrobnim podacima o stanišnim tipovima i vrstama koje na njima žive te njihovoj brojnosti na određenom području. Stoga je 2005. Državni zavod za zaštitu prirode pokrenuo akciju Praćenje stanja kockavice u suradnji sa školama Međimurske i Krapinsko-zagorske županije, gdje su se neke već i prije time bavile, kako bi se prebrojavanjem jedinka na određenim površinama prikupili podaci o veličini populacija. Sljedeće godine pozvane su sve osnovne i srednje škole tih županija da se uključe u program monitoringa, a 2007. obuhvaćene su i škole Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije. Pokazalo se da su nastavnici i učenici vrijedna suradnička skupina u prikupljanju podataka o toj ugroženoj vrsti, pa Državni zavod za zaštitu prirode namjerava u monitoring kockavice uključiti i one škole koje dosad u akciji nisu sudjelovale.
Stanje kockavice škole prate svake godine u ožujku i travnju, a formulare ispunjene terenskim podacima dostavljaju Državnom zavodu za zaštitu prirode. Kako bi se terenski rad olakšao, a prikupljanje podataka o kockavici ujednačilo, Državni zavod za zaštitu prirode održao je nastavnicima biologije koji su se željeli uključiti u akciju stručne radionice o inventarizaciji i praćenju stanja flore.

Slike