Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Crvene knjige

Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze

Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze

Zelene knjige su stručne publikacije u kojima je dan pregled ugroženih izvornih i udomaćenih vrsta, a Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze je svojevrstan pregled izvornog sortimenta vinove loze kojeg još uvijek možemo naći u Hrvatskoj - 125 izvornih sorata. U njoj je po prvi puta u svijetu izrađena klasifikacija ugroženosti udomaćenih sorata, a prema kriterijima Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) za kategorizaciju ugroženosti divljih vrsta, prilagođenima za udomaćene sorte. Također, predložene su mjere zaštite s ciljem očuvanja izvornih genetskih resursa kao jedne od strateških smjernica  u okviru svjetskog cilja zaustavljanja smanjenja biološke raznolikosti.

Zelenu knjigu: Hrvatske izvorne sorte vinove loze u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Pročitajte više »

Crvena knjiga danjih leptira

Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske

Leptiri su predstavnici razreda kukaca, najbrojnije i najraznolikije skupine životinja, koja dominira kopnom i slatkim vodama na Zemlji. Leptiri, a osobito danji, zbog svoje ljepote i lakog zapažanja pobuđuju pažnju ljudi te su uz ptice i vretenca predmetom interesa brojnih znanstvenika, ali i velikog broja ljubitelja prirode koji u njima nalaze  zanimljive i za edukaciju najpogodnije elemente u prirodi. Leptiri imaju važnu ulogu u konzervacijskoj biologiji, jer su odlični indikatori promjena koje se događaju u zajednici u kojoj žive.  Crvena knjiga danjih leptira Hrvatske daje cjeloviti pregled stanja ugroženosti danjih leptira,  potanko opisuje 45 vrsta kojima je procijenjena ugroženost.

Pročitajte više »

Crvena knjiga ptica

Crvena knjiga ptica Hrvatske

Ljepota ptičjeg ruha i ptičji pjev oduvijek su ljudima bili izvor divljenja i inspiracije. Osim znanstvene i estetske vrijednosti, ptice imaju i znatnu gospodarsku važnost. Hrane se kukcima i korovskim biljkama koje umanjuju prihode u poljoprivredi i šumarstvu, a sove i dnevne grabljivice kontroliraju populacije glodavaca te time štite poljoprivredne kulture, ali i umanjuju rizik od zaraznih bolesti koje prenose glodavci. Crvena knjiga ptica Hrvatske daje cjeloviti pregled stanja ugroženosti našeg ptičjeg svijeta,  potanko opisuje 81 ugroženu vrstu i kao i prvo izdanje na jednome mjestu okuplja najvažnije podatke o našoj ornitofauni te predstavlja temelj za buduća djelovanja u zaštiti i istraživanju ptica.

Pročitajte više »

Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatske

Zelena knjiga izvornih pasmina Hrvatske

Zelena kniga izvornih pasmina Hrvatske donosi prikaz svih hrvatskih izvornih pasmina domaćih životinja te je na jednom mjestu daje opsežan pregled njihove vrijednosti, kao i važnost očuvanja za nas i našu prirodu.

Pročitajte više »

crvena knjiga špiljske faune Hrvatske

Crvena knjiga špiljske faune Hrvatske

Špiljska je fauna jedna od najvećih i najzanimljivijih posebnosti Hrvatske. Zbog iznimno velike površine pod kršem, Hrvatska obiluje speleološkim objektima koji su, nažalost, većinom neistraženi. Budući da krški dio Hrvatske pripada Dinarskom kršu, čija je odlika najveća raznolikost špiljske faune na svijetu, i špiljska je fauna Hrvatske, uz veliki broj endemičnih i reliktnih svojti, iznimno bogata u europskim i svjetskim razmjerima.

Pročitajte više »

Crvena knjiga morskih riba Hrvatske

Crvena knjiga morskih riba Hrvatske

Ribe su najraznolikija, najbrojnija i geografski najraširenija skupina kralježnjaka na Zemlji te su kao takva vrijedan dio svekolike biološke raznolikosti. Nasuprot tome, zbog velike su gospodarstvene važnosti i najugroženija skupina kralježnjaka.

Pročitajte više »

Crvena knjiga vretenaca Hrvatske

Crvena knjiga vretenaca Hrvatske

Vretenca su važna skupina životinja koja na svom životnom putu povezuje vodene i kopnene ekološke sustave. Njihova prisutnost upućuje na bogatstvo i očuvanost prostora u kojemu žive.

Pročitajte više »

Crvena knjiga gljiva Hrvatske

Crvena knjiga gljiva Hrvatske

Gljive su velika i ekološki iznimno važna skupina organizama. Unatoč velikoj ekološkoj važnosti, gljive su jedna od najslabije istraženih skupina organizama, kako u svijetu, tako i u nas. Pretpostavlja se da u Hrvatskoj živi oko 20.000 vrsta gljiva, no do danas ih je zabilježeno manje od 25%.

Pročitajte više »

Crvena knjiga sisavaca Hrvatske

Crvena knjiga sisavaca Hrvatske

U Crvenoj knjizi sisavaca Hrvatske sustavno su obrađeni postojeći podatci o fauni sisavaca, primjenom kriterija Svjetske udruge za zaštitu prirode (IUCN) procijenjeno je stanje ugroženosti, pa je tako stvorena stručna podloga za planiranje daljnjih mjera kojima ćemo očuvati ugrožene vrste.

Pročitajte više »

Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske

Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske

Procjena ugroženosti vodozemaca i gmazova Hrvatske napravljena je sukladno smjernicama i kriterijima za izradu crvenih popisa IUCN-a (Međunarodna unija za očuvanje prirode). Od ukupno 61 vrste vodozemaca i gmazova zabilježene na području Hrvatske, procjena ugroženosti napravljena je za 56 vrsta i 8 podvrsta, dok preostalih 5 vrsta nije prikladno za procjenu. U kategorijama s visokim rizikom od izumiranja (CR, EN, VU) nalazi se njih 13 %, a kao glavni razlog ugroženosti ističe se nestanak i degradacija staništa, što je posljedica urbanizacije i intenziviranja poljoprivrede.

Pročitajte više »

Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske

Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske

Sa do sada zabilježenom 151 vrstom slatkovodnih riba, od čega ih je 18 hrvatskih endema, Hrvatska je ihtiofaunom druga najbogatija zemalja Europe. Slatkovodne ribe jedna su od najugroženijih skupina kralješnjaka. Stoga ne čudi da je 91 svojta riba uključena u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske, što predstavlja čak 60% slatkovodne ihtiofaune Hrvatske.

Pročitajte više »

Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske

Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske

Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske predstavlja malu enciklopediju ugroženih biljaka.

Pročitajte više »

Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske

Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske

Svjetska udruga za zaštitu prirode (The World Conservation Union, IUCN) utvrdila je kriterije prema kojima se utvrđuje ugroženost biljnih i životinjskih vrsta i izrađuje tzv. Crveni popis vrsta. Glavna je svrha crvenog popisa da usmjeri pozornost državnih, znanstvenih institucija, nevladinih udruga i šire javnosti na vrste koje se smatraju ugroženima i potrebu poduzimanja mjera kako više ne bi bile ugrožene.

Pročitajte više »

Prikazano 13 od 13