Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Ekološka mreža duž rijeke Save

Publikacija \"Ekološka mreža duž rijeke Save\" rezultat je projekta \"Vrednovanje potencijalnih NATURA 2000 područja\" koji je dio aktivnosti koje je Državni zavod za zaštitu prirode obvezan provesti u procesu uspostave Nacionalne ekološke mreže i EU mreže NATURA 2000, što je jedna od najvažnijih obveza u procesu pristupanja Europskoj uniji.
Zahvaljujući financiranju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2005. godinu, Državni zavod za zaštitu prirode bio je u mogućnosti detaljnije obraditi i prikupiti nove podatke za niz područja buduće Nacionalne ekološke mreže i NATURA
2000. U ovoj publikaciji opisana su takva područja uz rijeku Savu koja predstavljaju najveći kompleks močvarnih staništa u Hrvatskoj.

Slike