Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Rujan 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Smaragdna mreža

\"\"Smaragdna mreža (Emerald Network) je ekološka mreža sastavljena od Područja od posebne važnosti za zaštitu prirode (Areas of Special Conservation Interest - ASCI) a dužne su je uspostaviti zemlje stranke Bernske konvencije. Ona obuhvaća područja od velike ekološke važnosti za ugrožene vrste i stanišne tipove koji su zaštićeni temeljem Bernske konvencije. Program Smaragdne mreže pokrenulo je Vijeće Europe kao dio svojih aktivnosti u provedbi Bernske konvencije. U zemljama Europske unije, Smaragdna mreža istovjetna je s ekološkom mrežom NATURA 2000. Za države kandidatkinje za ulazak u EU projekt Smaragdna mreža predstavlja pripremu i izravni doprinos provedbi programa NATURA 2000.

I faza projekta Smaragdna mreža

\"\"U razdoblju od 2001. do 2003. godine Vijeće Europe financiralo je provedbu pilot-projekata Smaragdne mreže u nizu europskih zemalja.
Pilot-projekt Smaragdna mreža u Hrvatskoj provelo je 2003. godine tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja u suradnji s domaćim znanstvenicima, a uz financijsku potporu Vijeća Europe.

Tijekom provedbe ovoga projekta:
• utvrđene su vrste i stanišni tipovi zaštićeni temeljem Rezolucije 4. i 6. Bernske konvencije koji su zastupljeni u Hrvatskoj;
• analizirane su specifičnosti Hrvatske koje nedostaju u navedenim propisima (naročito morska i podzemna staništa te endemične svojte);
• popunjena je Emerald baza podataka za šest zaštićenih područja (Nacionalni park Plitvička jezera, Park prirode Velebit, Park prirode Lonjsko polje, Park prirode Kopački rit, predloženi park prirode Neretva te Ornitološki rezervat Crna Mlaka) s međunarodnim statusom zaštite u ukupnoj površini od 309.867 ha što čini 5,47% teritorija Hrvatske.

II faza projekta Smaragdna mreža

\"KartaDrugu fazu projekta Smaragdna mreža tijekom 2006. godine je proveo Državni zavod za zaštitu prirode. U sklopu toga Zavod je osnovao Stručnu skupinu za vrste i staništa koja je izradila potrebne popise vrsta i staništa, utvrdila stanje podataka za svaku vrstu i stanišni tip te razmotrila moguće prijedloge za dopune dodataka rezolucija Bernske konvencije, odnosno EU direktiva.


Rezultati projekta su sljedeći:

• izrađeni su popisi vrsta i stanišnih tipova zaštićenih temeljem Rezolucije 4. i 6. Bernske konvencije, odnosno Dodatka I. Direktive o pticama te Dodatka I. i II . Direktive o staništima po biogeografskim regijama;
• izrađene su nove ili dopunjene postojeće GIS-karte rasprostranjenosti za odabrane vrste i stanišne tipove;
• utvrđeno je stanje podataka o rasprostranjenosti Emerald/ NATURA 2000 vrsta i stanišnih tipova u Hrvatskoj;
• prikupljeni su znanstveni podaci potrebni za izradu prijedloga dopuna dodataka Rezolucije 4. i 6. Bernske konvencije, odnosno odgovarajućih dodataka EU direktiva;
• izrađen je popis ASCI područja Smaragdne mreže (potencijalnih NATURA 2000 područja) - predvidivo više od 90% površine budućeg konačnog prijedloga;
• popunjena je Emerald baza podataka za predložena ASCI područja (potencijalna NATURA 2000 područja);
• izrađene su digitalne granice za sva obrađena ASCI područja u GIS-u;
• u lipnju 2006. je održan sastanak s predstavnicima stručnih službi u javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode tijekom kojega su im prezentirani podaci uneseni u Emerald bazu za njihova područja te dogovorena suradnja u vezi prikupljanja novih podataka i izrade programa prioritetnih istraživanja i monitoringa;
• izrađena je web aplikacija s prikazom karte ASCI područja i odgovarajućih podataka iz Emerald baze.

Više na: http://www.cro-nen.hr/

III faza projekta Smaragdna mreža

\"NPU 2008. godini Državni zavod za zaštitu prirode proveo je treću fazu projekta koju je također financiralo Vijeće Europe, a temeljem Ugovora sklopljenog s Europskom agencijom za okoliš (EEA). U sklopu treće faze finaliziran je hrvatski prijedlog Smaragdne mreže te je krajem iste godine predstavljen Stalnom Odboru Bernske konvencije. Prije finalnog prihvaćanja prijedloga Smaragdne mreže od strane Stalnog Odbora Bernske konvencije, potrebno je provesti stručnu procjenu. Upravo zbog toga Europska agencija za okoliš (EEA) i Vijeće Europe organiziraju u studenome 2010. biogeografski seminar za zemlje koje su sudjelovale u projektu. Evaluacija prijedloga Smaragdne mreže uzimat će u obzir ne samo potrebe Bernske konvencije, nego i iskustva i kriterije za određivanje ekološke mreže NATURA 2000 te će na taj način ova procjena biti od velike važnosti za buduću evaluaciju prijedloga NATURA 2000 mreže.

Brošuru o Smaragdnoj mreži i hrvatskim područjima pogledajte u Dokumentima ispod.

Galerija trenutno nema slika