Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Završeni projekti

MedMPAnet

Puni naziv projekta: Regionalni projekt razvoja mreže zaštićenih morskih i priobalnih područja Sredozemlja potporom uspostavi novih i upravljanju zaštićenim morskim i priobalnim područjima (pilot projekt u Hrvatskoj) - Regional Project for the Development of a Mediterranean Marine and Coastal Protected Areas (MPAs) Network through the boosting of MPAs Creation and Management (Pilot project Croatia).

Glavni izvori financiranja: MedMPANet projekt  je dio GEF-ovog projekta „Strateško partnerstvo za veliki morski ekološki sustav Sredozemnog mora“ kojeg uz GEF (Fond za globalni okoliš, Global Environment Facility) sufinancira nekoliko institucija: Europska Komisija, Španjolska agencija za međunarodnu suradnju i razvoj,  Francuski fond za globalni okoliš i Centar regionalnih aktivnosti za posebno zaštićena područja.

Pročitajte više »

CBP EE

Puni naziv projekta:Planovi jačanja kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima u istočnoj Europi (Capacity Building Plans for Efficient Protected Area Management in Eastern Europe)

Glavni izvori financiranja: Njemačka federalna agencija za očuvanje prirode (Bundesamt für Naturschutz, BfN)

Pročitajte više »

GEF – CBD NSAP

Puni naziv projekta:Podrška provedbi Strateškog plana CBD 2011-2020 u Hrvatskoj

Glavni izvori financiranja:Darovnica Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša (GEF Trust Fund)

Iznos donacije:242.000 USD

Pročitajte više »

WWF Dinaric Arc Parks

 Puni naziv projekta: Parkovi Dinarskog luka

Glavni izvor financiranja: Ministarstvo vanjskih poslova Norveške i MAVA Foundation

Iznos donacije: 2.000.000 EUR (ukupna vrijednost projekta)

Pročitajte više »

PROJEKT MEANDER

Projekt MEANDER

Puni naziv projekta:   Razvoj kapaciteta za hidromorfološki monitoring i mjere u Hrvatskoj (skraćenica -MEANDER: MEAsures for Naturation and Development of Rivers)

Glavni izvori financiranja: NL EVD, Agency for International Business and Co-operation Unit for International Public Co-operation, nizozemsko Ministarstvo infrastrukture i okoliša (Government to government project - G2G10/HR/7/1)

Provoditelji: Government Service for Land and Water Management, The Netherlands (DLG), Hrvatske vode, DZZP.
 

\"\"

brošura Projekt MEANDER-sažetak

Hrvatske vode, projekt MEANDER
 

Pročitajte više »

Projekt “Favourite places“(„Najdraža mjesta“)

Puni naziv projekta: “Favourite places“ - Networked training for the support of sustainable rural development in Croatia („Najdraža mjesta“ –  Umreženi trening za podršku održivom ruralnom razvoju u Hrvatskoj)

Glavni izvor financiranja: Njemačka savezna zaklada za okoliš (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Provoditelji: DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege), Suske consulting, DZZP.

Pročitajte više »

Okoliš za stanovnike Dinarskog luka

Puni naziv projekta: Održavanje ruralnih zajednica i njihovih tradicionalnih krajolika kroz jačanje upravljanja okolišem na prekograničnim zaštićenim područjima Dinarskog luka

Glavni izvor financiranja: Ministarstvo vanjskih poslova Finske

Provoditelji: IUCN (International Union for Conservation of Nature), WWF Mediteranski program i SNV (Netherlands Development Organisation). U Hrvatskoj su u projekt uključeni WWF Hrvatska, MZOIP i DZZP.
 

Pročitajte više »

ECNC Projekt Komunikacija u zaštiti prirode - institucionalno jačanje i pilot projekti u Hrvatskoj i Makedoniji

\"\"Europski centar za zaštitu prirode (ECNC) u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode proveo je projekt \"Komunikacija u zaštiti prirode: institucionalno jačanje i pilot projekti u Hrvatskoj i Makedoniji\". Projekt je trajao od 2006. do 2008. godine, a financirala ga je Vlada Kraljevine Norveške. Ciljevi projekta bili su: poboljšati vještine u komunikaciji zaštite prirode nadležnih u zaštiti prirode, nevladinih udruga i predstavnika Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima, što će pridonijeti učinkovitijoj zaštiti ubuduće, potaknuti prihvaćanje \"komunikacije\" kao ključnog sredstva u zaštiti prirode te proširiti podršku zaštiti prirode među relevantnim dionicima.

Pročitajte više »

Znanje o ekološkim mrežama: Pospješivanje uključivanja dionika u praktičnu provedbu ekoloških mreža

\"\"Projekt je financiralo Nizozemsko Ministarstvo poljoprivrede, a koordinirao Europski centar za zaštitu prirode (ECNC). Kao partneri na projektu sudjelovali su zavodi i instituti iz Nizozemske, Estonije, Švicarske, Njemačke, Velike Britanije i Hrvatske, koju je predstavljao Državni zavod za zaštitu prirode.
Strateški prioriteti međunarodne politike stvorili su povoljne uvjete za ostvarivanje ciljeva Paneuropske ekološke mreže, uključujući političku podršku, planiranje politike i provedbe, znanstvenu podršku i komunikaciju. U ovim procesima, uključivanje dionika je ne samo nužnost, nego i opće prihvaćeni koncept u provedbi ciljeva zaštite prirode u mnogim zemljama.

Pročitajte više »

WWF projekt Dinaric Arc Ecoregion – 2012 protected Areas Programme

Projekt je dio Dinaric Arc inicijative, a obuhvaća područje Dinarida na teritoriju Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Cilj projekta je stvoriti povoljne uvjete za uspješnu provedbu programa Konvencije o biološkoj raznolikosti - Work on Protected Areas u zemljama Dinarskog luka. U sklopu projekta prikupljat će se temeljni podatci te produbiti će se znanja o regiji te pojačati angažman i kapaciteti vladinih tijela na dotičnom području. Zavod će koordinirati provedbu projektnih aktivnosti u Hrvatskoj, odnosno prikupljanje podataka za potrebe provođenja gap analize (prva faza projekta), te će sudjelovati i u provedbi druge faze projekta vezane uz jačanje kapaciteta za upravljanje zaštićenim područjima i povećanje površine pod zaštitom u Hrvatskoj. Projekt je započeo 2007. godine i trajao do 2010.

Pročitajte više »

COAST - Očuvanje i održivo korištenje biološke i krajobrazne raznolikosti na dalmatinskoj obali putem održivog razvitka obalnog područja

Nakon uspješno završene pripremne faze, projekt COAST odobren je od strane Vijeća Globalnog fonda za okoliš u rujnu 2006. i od strane Vlade Republike Hrvatske u veljači 2007. i traje do 2012. godine. Projekt COAST ima za cilj očuvanje prirodnih vrijednosti i održivo korištenje prirodnih dobara dalmatinske obale. Projektom se predviđa niz aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svijesti i znanja javnosti o prirodnim vrijednostima; integraciju biološke raznolikosti u sektorski razvitak na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini; razvitak i uvođenje u praksu koncepta integralnog upravljanja obalnim područjem te izravnu suradnju s poduzetničkim sektorom. Među djelatnicima Državnog zavoda za zaštitu prirode izabrani su operativni koordinator i član Upravljačkog odbora projekta. Zavod je također uključen u sve aktivnosti koje se provode u okviru projekta.

Pročitajte više »

Inventarizacija močvarnih staništa u Hrvatskoj

\"\"Financiran od Ramsarskog fonda za male grantove za zaštitu i razumno korištenje močvarnih staništa (Small Grants Fund) - 2002. Projekt je proveo Državni zavod za zaštitu prirode.

Rezultat projekta je iscrpan pregled močvarnih staništa Hrvatske po prvi puta - identificirano je i kartirano oko 3800 pojedinačnih lokaliteta, kao i 8 velikih kompleksnih močvarnih područja ( vidi Wetlands data summary ). Prema rezultatima projekta, oko 6,9% površine Hrvatske prekriveno je močvarnim staništima. Dodatno, 56.500 km vodenih tokova i obale mora također pripada močvarnim staništima prema Ramsarskim kriterijima. Ovi podaci predstavljaju i značajan doprinos za međunarodne baze podataka - Ramsar, Medwet i druge.

Koristeći metodu GIS kartiranja, projekt je omogućio obavljanje različitih analiza u procesu regionalnog i nacionalnog prostornog i razvojnog planiranja što se već redovito provodi u DZZP-u na zahtjev mjerodavnih ministarstava i institucija.
\"\"\"\"Rezultati CROWET projekta koriste se također u važnom programu zaštite prirode - uspostavi Nacionalne ekološke mreže i EU ekološke mreže NATURA 2000. Brojna važna i ugrožena močvarna područja iz CROWET baze podataka unešena su u CRO-NEN bazu podataka o područjima Nacionalne ekološke mreže. Prema Zakonu o zaštiti prirode, za ta područja primjenjuju se različite mjere zaštite.
Objava i distribucija rezultata projekta, posebno svim školama u Hrvatskoj, pridonjeli su podizanju javne osviještenosti o močvarnim staništima i njihovom očuvanju te edukaciji djece u školama.

Pročitajte više »

UNEP GEF Razvitak okvira za nacionalnu biološku sigurnost za Republiku Hrvatsku

\"\"Projekt je proveo Državni zavod za zaštitu prirode, 2003.- 2004. Republika Hrvatska je 29. kolovoza 2002. godine ratificirala Protokol o Biološkoj sigurnosti (Kartagenski Protokol) uz Konvenciju o Biološkoj raznolikosti. Protokol je stupio na snagu 11. rujna 2003. godine.
Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) prvi je međunarodno obvezujući dokument koji uređuje problematiku sigurnog transfera, rukovanja i uporabe živih genetski modificiranih organizama (LMO) koji mogu imati negativan učinak na bioraznolikost, uzimajući u obzir i utjecaje na zdravlje, a posebno je usredotočen na prekogranični prijenos LMO-a.

\"\"

Pročitajte više »

Zaštita vrsta kroz komunikaciju o biološkoj raznolikosti – kampanja o uzimanju životinja iz prirode i držanju divljih životinja u zatočeništvu

\"\"Projekt je financiran iz MATRA KNIP Programa Vlade Kraljevine Nizozemske.
Državni zavod za zaštitu prirode nositelj projekta, uz partnere Upravu za zaštitu prirode Ministarstva kulture, Povjerenstvo za praćenje populacije velikih zvijeri Ministarstva kulture, ZOO vrt Zagreb i Zelenu akciju.
Glavne teme projekta su problemi vezani uz uzimanje životinja, posebice velikih zvijeri, iz prirode i njihovo držanje u zatočeništvu, te također trgovanje i držanje zaštićenih i strogo zaštićenih životinja. Jedan od najvećih problema u zaštiti prirode je nedovoljno znanje i nedostatak interesa u javnosti.

Pročitajte više »

UNESCO projekt \"Aktivnosti za zaštitu eko sustava uz rijeke Dravu i Muru na nacionalnom nivou te kao prekograničnog MAB (čovjek i biosfera) rezervata\"

\"\"Sufinanciran u sklopu UNESCO-ovog Participacijskog programa 2006.-2007., provoditelj: Državni zavod za zaštitu prirode.
Projektne aktivnosti omogućile su uspostavu nacionalnog zaštićenog područja na ekološki izuzetno značajnom području Mure i Drave kao preduvjeta za uspostavu MAB (čovjek i biosfera) rezervata. Rijeke Muru i Dravu karakterizira visoka razina biološke raznolikosti te one predstavljaju jedan od posljednjih doprirodnih tijekova nizinskih rijeka u srednjoj Europi.

\"\"

Pročitajte više »

2     Sljedeća 
Prikazano 15 od 16