Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Listopad 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Mjere zaštite prirode kroz održivo korištenje prirodnih dobara

Održivo korištenje prirodnih dobara podrazumijeva provedbu niza aktivnosti u obavljanju djelatnosti vezanih uz uporabu prirodnih dobara (šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i dr.) i prostorno planiranje, s ciljem dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti te biološke i krajobrazne raznolikosti.

Državni zavod za zaštitu prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (N.N. 70/05, 139/08), izrađuje stručne podloge (studije) za utvrđivanje mjera i uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima (ponajprije osnove/programi gospodarenja šumama, lovno-gospodarske osnove/programi uzgoja divljači/programi zaštite divljači, ribolovne osnove i dr.) i dokumente prostornog uređenja (prostorni planovi županija, gradova, općina, urbanistički planovi uređenja, detaljni planovi uređenja, prostorni planovi područja posebnih obilježja i dr.).

Mjere i uvjeti zaštite prirode u smislu održivog korištenja prirodnih dobara definiraju se na temelju analize obilježja određenog područja sa stanovišta zaštite prirode čije su glavne odrednice slijedeće:

 • zaštićene i ugrožene vrste flore, faune, gljiva i lišajeva
 • ugroženi i rijetki stanišni tipovi
 • zaštićena i evidentirana područja (predviđena za zaštitu)
 • područja Ekološke mreže RH i potencijalna područja mreže NATURA 2000.

U galeriji možete vidjeti prikaze postupaka implementacije mjera zaštite prirode u planove gospodarenja prirodnim dobrima i dokumente prostornog uređenja.              

Slike