Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Predstavljene knjige - Crvena knjiga ptica Hrvatske i Atlas selidbe ptica Hrvatske

„Crveni popisi/knjige suvremeni su način utvrđivanja rizika od izumiranja bioraznolikosti. Hrvatska je intenzivnije krenula prije desetak godina na taj put.“ rekao je danas dr. sc. Matija Franković, ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode na predstavljanju Crvene knjige ptica Hrvatske i Atlasa selidbe ptica Hrvatske.

Danas su u knjižnici HAZU predstavljene dvije knjige - Crvena knjiga ptica Hrvatske, urednici Vesna Tutiš, Jelena Kralj, Dragan Radović, Davor Ćiković i Sanja Barišić, (Izdavač: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb, 2013.) i Atlas selidbe ptica Hrvatske - urednici Jelena Kralj, Sanja Barišić, Vesna Tutiš i Davor Ćiković, (Izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2013.)

Akademik Ivan Gušić, tajnik Razreda za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti predstavio je Zavod za ornitologiju HAZU, a rad Zavoda za ornitologiju HAZU prezentirao je prof. dr. Nikola Ljubešić, voditelj Zavoda za ornitologiju.

Crvenu knjigu ptica Hrvatske predstavila je urednica knjige dr. sc. Vesna Tutiš, Zavod za ornitologiju HAZU. Crvena knjiga ptica Hrvatske predstavlja temelj zaštite populacija ptica u Hrvatskoj. Ovo je revizija prvog izdanja Crvne knjige temeljena na podacima o populacijama ptica skupljenim tijekom proteklih deset godina. Korištenjem smjernica IUCN-a (Međunarodne unije za očuvanje prirode) procijenjena je ugroženost svake vrste ptica koja se u Hrvatskoj gnijezdi, zimuje ili preko nje prelijeće tijekom redovitih selidbi. Ukupno je u knjizi potanko opisana 81 vrsta u Hrvatskoj ugroženih ili izumrlih ptica. Sa stanovišta zaštite prirode, brojke koje Crvena knjiga ptica iznosi zaista su upozoravajuće. Od 235 procijenjenih vrsta gnjezdarica Hrvatske 91 vrsta (39%) nalazi se na Crvenom popisu, od čega je 56 vrsta suočeno s velikim rizikom od izumiranja, tj. pripadaju kategorijama kritično ugroženih (CR), ugroženih (EN) i osjetljivih (VU) vrsta, dok je 10 vrsta gnjezdarica izumrlo. Zabrinjavajući su podaci da je u Hrvatskoj ugroženo osam vrsta preletnica i osam vrsta zimovalica, dok je po jedna vrsta u svakoj od tih skupina izumrla. Ova je knjiga važan temelj za buduće djelovanje u zaštiti i istraživanju ptica.

Atlas selidbe ptica Hrvatske predstavila je urednica knjige dr. sc. Jelena Kralj, upraviteljica Zavoda za ornitologiju HAZU. Atlas selidbe ptica Hrvatske je publikacija koja obuhvaća rezultate stogodišnjeg (1910. - 2010.) projekta prstenovanja ptica u Hrvatskoj tijekom kojeg su obilježene 1.163.962 ptice. Ovo je najopsežnija do sada objavljena publikacija o selidbi ptica u Hrvatskoj. Rezultati Atlasa se zasnivaju na gotovo 20.000 nalaza prstenovanih ptica, označenih u Hrvatskoj, a nađenih u Hrvatskoj ili izvan nje ili pak označenih u inozemstvu, a nađenih u Hrvatskoj. Zahvaljujući tim podacima ova monografija pruža jedinstveni uvid u selidbene putove i dinamiku selidbe hrvatskih ptica, ali i europskih populacija koje se preko Hrvatske sele ili u njoj zimuju. Selidbeni sustavi ptica koje se sele preko naše zemlje vrlo su kompleksni. Smještena na južnom dijelu europskog kopna, Hrvatska se nalazi na selidbenom putu ptica koje migriraju preko Sredozemlja prema jugu, kao i onih koje se sele u smjeru zapada, iz istočne Europe prema Sredozemlju i zapadnoj Europi. Spoznaje objedinjene u ovoj knjizi omogućuju bolje razumijevanje položaja Hrvatske u selidbenim sustavima ptica te razjašnjavaju pitanja pripadnosti naših gnijezdećih, preletničkih ili zimujućih populacija određenim europskim metapopulacijama. Te su spoznaje važne za međunarodno vrednovanje naše ornitofaune, ali i pojedinih područja koja ptice koriste kao odmorišta tijekom selidbe. Obje su knjige rezultat višegodišnjih projekata Zavoda za ornitologiju i bogate suradnje s mrežom prstenovača i drugih suradnika te predstavljaju temeljna izdanja iz područja ornitologije.

Povodom obilježavanja 50-godišnjice utemeljenja prvog Crvenog popisa (IUCN), Državni zavod za zaštitu prirode izložio je sva tiskana izdanja hrvatskih Crvenih knjiga i Crvenih popisa. Crveni popis sastoji od popisa ugroženih svojti u Republici Hrvatskoj, kojima su pridružene odgovarajuće kategorije ugroženosti prema kriterijima IUCN-a. Prvi crveni popisi i knjige u Hrvatskoj izrađene su 1990-ih, no sustavniji projekt izrade crvenih knjiga, prema kriterijima IUCN-a, pokrenut je 2000. godine. Od tada do danas izrađeno je 19 crvenih popisa: ptica, sisavaca, gmazova i vodozemaca, slatkovodnih riba, morskih riba, danjih leptira, vretenaca, trčaka, obalčara, špiljske faune, koralja, kopnenih i slatkovodnih puževa, lišajeva, gljiva, vaskularne flore, morskih algi cvjetnica i rakova slatkih i bočatih voda. Crveni popis je "živa stvar", odnosno potrebno ga je kontinuirano revidirati, u skladu s promjenama statusa ugroženosti vrsta. Tijekom revizije crvenog popisa, kategorije ugroženosti se mijenjaju u skladu s najnovijim podacima. Crvene knjige predstavljaju publikacije koje objedinjuju podatke o ugroženim vrstama, odnosno svojtama. Prilikom izrade crvene knjige, postojeći crveni popis ugroženih svojti iste taksonomske skupine, odnosno kategorije ugroženosti pojedinih svojti revidiraju se prema najnovijim podacima te se za svaku vrstu sastavlja tekst koji sadrži podatke kao što su opis i biologija vrste, njena rasprostranjenost, neke ekološke značajke vrste, postojeća zakonska zaštita te, što je najvažnije, popis uzroka njene ugroženosti te predloženih mjera očuvanja, uz fotografiju ili crtež vrste te kartu njene rasprostranjenosti u Hrvatskoj. Prvi crveni popisi i knjige u Hrvatskoj izrađene su 1990-ih - Crvena knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske (1994.) i Crvena knjiga životinjskih svojti Republike Hrvatske –sisavci (1994.), no sustavniji projekt izrade crvenih knjiga, prema kriterijima IUCN-a, pokrenut je 2000. godine te je 2003. godine izdana i prva crvena knjiga „Crvena knjiga ugroženih ptica Hrvatske" Od 2003. do danas je izdano 11 crvenih knjiga: ptica (2003. i 2013.), sisavaca, gmazova i vodozemaca (2006. i 2012.), slatkovodnih riba, morskih riba, vretenaca, špiljske faune, gljiva i vaskularne flore.

Slike