Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Sve baze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u jedinstvenom katalogu

Sve baze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u jedinstvenom katalogu
 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izdala je publikaciju „Katalog Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode 2017; Sustavi Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u 2017. godini“, koja daje pregled i opis svih postojećih baza, rješenja i servisa Agencije. Radi se o prvom katalogu koji obuhvaća i sustave Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i sustave Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP). 
 
Katalog je namijenjen boljem snalaženju u 60-ak aktivnih baza s obzirom da su ciljane skupine korisnika različite, od zaposlenika upravnih i javnih tijela, znanstvenika i stručnjaka, pa do nevladinih udruga i građana. Osim ciljanih korisnika za svaku je bazu navedena razina dostupnosti, opisan sadržaj i tijek dostave podataka te navedena pravna osnova za njeno vođenje.
 
Informacijski sustav zaštite prirode objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a osobito podatke o divljim vrstama, stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sustavima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima te druge relevantne stručne i znanstvene podatke. Portal sadrži i GIS preglednik te osigurava javni pristup informacijama i transparentno dijeljenje podataka, potiče daljnja znanstveno-stručna istraživanja te pridonosi informiranosti i edukaciji šire javnosti o prirodnom bogatstvu Hrvatske i važnosti očuvanja bioraznolikosti.
 
Informacijski sustav zaštite okoliša strukturiran je u četiri temeljne skupine koje uključuju: sastavnice okoliša: pritiske na okoliš, utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost te odgovore društva. Ove se skupine razvrstavaju na tematska područja i potpodručja, i to: Informacijski sustav zaštite zraka, Informacijski sustav mora, Informacijski sustav područja pedosfera i litosfera, Informacijski sustav gospodarenja otpadom, Informacijski sustav industrije i energetike, Informacijski sustav zdravlja i sigurnosti te Informacijski sustav općih tema zaštite okoliša.
 
S ciljem unaprjeđenja sustava, Agencija je uspostavila portal podataka okoliša – ENVI, centralizirani središnji sustav koji preuzima, objedinjuje i na standardiziran način pruža informacije svih podsustava ISZO-a, pri čemu je glavna poveznica informacija - lokacija. Unutar sustava nalaze se web podatkovni servisi za razmjenu prostornih podataka čime je osigurana razmjena podataka definirana Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi podataka, koji u potpunosti poštuje načela INSPIRE direktive o raspoloživosti, dosljednosti i dijeljenju ove vrste podataka između državnih tijela.
 
Implementirani sustavi kontinuirano će se nadograđivati radi poboljšanja rada korisničkog okruženja i unaprjeđenja tehnologije, što ujedno pridonosi napretku u daljnjem razvoju i održavanju Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode.
 
Katalog možete pogledati OVDJE.

Slike