Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Pravila ponašanja prilikom susreta s dupinom ili kitom

U posljednja dva mjeseca domaći mediji mnogo pišu o ponovnom pojavljivanju i zadržavanju dobrog dupina zvanog Bobi u Dubrovačkom primorju:  

Kako bi se smanjila vjerojatnost neželjenog ponašanja divlje životinje te osigurala sigurnost kupača i samog dobrog dupina, podsjećamo javnost na sljedeća pravila ponašanja prilikom susreta s dupinom ili kitom. Ista se pravila primjenjuju u svim slučajevima susreta s dobrim dupinom i ostalim vrstama kitova u našem Jadranu.

DUPINI I KITOVI U JADRANU

Osam je vrsta kitova koji se mogu pronaći u Sredozemnom moru, a u Jadranskom moru zabilježeni su u različitom broju. Trenutni podaci o statusu vrsta iz skupine kitova u Jadranskom moru govore u prilog pretpostavci da je samo dobri dupin (Tursiops truncatus) stalno prisutan u cijelom bazenu. Prugasti dupin (Stenella coeruleoalba), glavati dupin (Grampus griseus) i Cuvierov kljunasti kit (Ziphius cavirostris) prisutni su u različitim gustoćama u južnom dijelu Jadranskog mora, dok se veliki kit (Balaenoptera physalus) sezonski pojavljuje u srednjem i južnom Jadranu. Prisutnost velikog kita vjerojatno je uvjetovana morskim strujama i promjenama u lokalnoj produktivnosti mora na godišnjoj razini. Bjelogrli dupin (Globicephala melas) i crni dupin (Pseudorca crassidens) (zabilježeni prije gotovo 100 godina), ali i grbavi kit (Megaptera novaeangliae), spadaju u rijetke posjetitelje u Jadranskom moru. I na kraju, obični dupin (Delphinus delphis) koji je nekad bio prisutan u cijelom Jadranskom moru, sada se smatra regionalno izumrlom vrstom, a rijetko se pojavljuju jedino zalutale ili zaostale jedinke (Holcer, 2015).

Kitovi i dupini nalaze se na vrhu hranidbenog lanca morskih ekoloških sustava te utječu na strukturu i funkcioniranje sustava. To su ujedno migratorne vrste koje trebaju i veći životni prostor. Stoga ih u najvećoj mjeri ugrožava čovjek. Najčešći razlozi njihove ugroženosti u Jadranu su nedostatak plijena uzrokovan prelovom, interakcije s ribarstvom, bolesti, antropogena buka, morski otpad, onečišćenje mora i namjerno ubijanje.

Sve vrste kitova koje se zateknu u Jadranskom moru strogo su zaštićene temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i Pravilnika o proglašavanju strogo  zaštićenih vrsta (NN 144/13, NN 73/16). Osim nacionalnog zakonodavstva zaštićeni su i EU propisima te nizom međunarodnih sporazuma, kojih je Republika Hrvatska stranka.  

 

PRAVILA PONAŠANJA PRILIKOM SUSRETA S DUPINOM ILI KITOM

 • Ne usmjeravati plovilo direktno prema opaženim životinjama.
 • Ukoliko im se želi približiti, potrebno je to učiniti polako, brzinom manjom od 5 čv (9 km/h), slijedeći paralelno smjer njihova kretanja te je potrebno izbjegavati nagle promjene smjera ili brzine.  
 • Ne proizvodite iznenadne zvukove motorom.
 • Osigurati da je u krugu od 100 m od životinje samo jedno plovilo, a u krugu od 200 m ne više od tri plovila.
 • Ne ostajte u njihovoj blizini duže od 30 minuta.
 • Ukoliko se kod životinja primijete znakovi uznemirenosti ili se primijete majke s mladuncima, potrebno je odmah (promjenom smjera, bez ubrzavanja) napustiti područje susreta.
 • Područje susreta potrebno je napustiti usmjeravajući plovilo suprotno od pravca kretanja životinja, postupno ubrzavajući tek kad je plovilo udaljeno više od 200 m od dupina.
 • Zbog Vaše i njihove sigurnosti ne plivajte i ne ronite s njima, ne hranite ih niti ih pokušavajte dodirivati.
 • Ne bacajte smeće u more i ne ostavljajte ga na obali i plažama; dupini mogu slučajno progutati plastične vrećice što može uzrokovati njihovo ugibanje.
 • Svako namjerno uznemiravanje dupina ili kita potrebno je prijaviti Sektoru inspekcijskog nadzora zaštite prirode pri Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike i nadležnoj policiji.
 • Nalaz ozlijeđene, bolesne ili uginule životinje potrebno je dojaviti na broj 112.

 

Holcer, D. (2015): Pregled poznavanja vrsta kitova (Ceatacea) u Jadranu. Stručna studija za izradu Akcijskog plana upravljanja morskim kornjačama u Republici Hrvatskoj. Institut Plavi svijet, Veli Lošinj. NETCET project, IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme. 34 str.

 

Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode

Krešimir Ilić, načelnik sektora

Radnička cesta 80/3

10000 Zagreb

tel.: 01/4866-193

e-mail: kresimir.ilic@mzoe.hr

 

Služba inspekcijskog nadzora – Jadranska Hrvatska

Ured u Zadru

Damir Mitrović, voditelj službe

Ivana Mažuranića 30/1

23000 Zadar

tel.: 023/309-806

e-pošta: damir.mitrovic@mzoe.hr

 

Ured u Šibeniku

Dr. sc. Marijana Cukrov, viša inspektorica

Stjepana Radića 28

22000 Šibenik

tel.: 022/213-445

e-pošta: marijana.cukrov@mzoe.hr

 

Ured u Pazinu

Mr.sc. Mirjana Fonjak, viša inspektorica

Prolaz F. Matejčića 8

52000 Pazin

tel.: 052/616-014

e-pošta: mirjana.fonjak@mzoe.hr

 

Ured u Rijeci

Mr. sc. Ivanka Jelenić, viša inspektorica

Blaža Pulića 2/1

51000 Rijeka

tel.: 051/325-776

e-pošta: ivanka.jelenic@mzoe.hr

 

Ured u Splitu

Maja Polić, viša inspektorica 

Mike Tripala 6

21000 Split

tel: 021/340-405

e-mail: maja.polic@mzoe.hr

 

Ured u Dubrovniku

Vesna Daničić, viša inspektorica

Vukovarska 16/1

Cvijete Zuzorić 6

20000 Dubrovnik

e-pošta: vesna.danicic@mzoe.hr

 

Ured u Gospiću

Tihomir Devčić, viši inspektor

Kaniška10

53000 Gospić

tel.: 053/652-579

e-pošta: tihomir.devcic@mzoe.hr

 


Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

tel.: 01/5502-900

mob: 091/6060-281

e-pošta: vrste@dzzp.hr

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Državni centar 112

tel.: 112

Policija

tel.: 192

Galerija trenutno nema slika