Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

5. prosinac - Svjetski dan tla

Povodom obilježavanja Svjetskog dana tla Hrvatska agencija za okoliš i prirodu predstavila je rezultate projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“.

Svjetski dan tla obilježava se od 2013. godine, kada je na Konferenciji Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Naroda (FAO UN) u Rimu, Svjetskim danom tla jednoglasno proglašen 5. prosinca. Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o važnosti održivog gospodarenja tlom za proizvodnju hrane, sirovina i energije te za održivost ekosustava i adaptaciju na klimatske promjene.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu predstavila je rezultate projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“ koji je proveden u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“, financiranog sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt su proveli Hrvatski geološki institut, Hrvatski šumarski institut i Agencija za poljoprivredno zemljište.

U razdoblju 2014. – 2017. godina, na 725 reprezentativnih lokacija provedeno je terensko i laboratorijsko istraživanje stanja tla. Prikupljeni su podaci o stanju i promjenama zaliha organskog ugljika u tlu, ukupnom dušiku te odnosu ugljika i dušika, pristupačnim elementima u tlu, ukupnim metalima i potencijalno toksičnim elementima te mineraloškom sastavu tla. Prikupljeni su opći podaci o lokaciji uzorkovanja koji sadrže administrativne, lokacijske, geografske i ostale podatke (reljef, klimatske i meteorološke podatke, detaljne podatke o korištenju zemljišta i biljnom pokrovu, opis površinskih svojstava tla).

Rezultati Projekta, dostupni putem ENVI portala  unaprijedili su kvalitetu i cjelovitost podataka u informacijskom sustavu zaštite okoliša te ujedno osigurali njihovu dostupnost za ispunjenje izvještajnih obaveza Republike Hrvatske.

Prezentacije s predstavljanja projekta dostupne su putem sljedećih poveznica:


• Izvještajne obaveze i uloga projekta – Andreja Steinberger, dipl.ing.agr.spec.ekoing. Odsjek za tlo i zemljište, HAOP
• Opis i obrazloženje korištenih metoda istraživanja - Dr.sc. Slobodan Miko, ravnatelj HGI, voditelj projekta
• Zalihe ugljika i dušika u tlima Republike Hrvatske - Dr.sc. Hrvoje Marjanović, Zavod za uređivanje šuma i šumarsku ekonomiku, HŠI
• Stanje ugljika u tlu i održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem kroz mjere Zajedničke poljoprivredne politike - Mr.sc. Branka Komesarović, mag. ing. agr., Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, APZ
• Procjena opterećenja tla potencijalno toksičnim elementima - Dr.sc. Slobodan Miko, ravnatelj HGI, voditelj projekta
• GIS baza podataka projekta - Dr.sc. Ozren Hasan, HGI
• ENVI portal - Branimir Pavlinec, mag. ing. geodezije i geoinformatike, Sektor razvoja informatičkih sustava, HAOP

Slike