Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. Stručni savjetnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001)

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (dipl. ing. biologije - ekologija, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);

-    najmanje 3 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;

-    radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode;

-    aktivno znanje engleskog jezika;

-    poznavanje rada na osobnom računalu;

-    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode (s  naglaskom na propise koji uređuju problematiku stranih i invazivnih stranih vrsta) 

-    probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-    poznavanje rada u GIS-u;

-    iskustvo rada na problematici stranih i invazivnih stranih vrsta;

-    iskustvo u vođenju projekata;

2. Stručni suradnik na projektu  - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001)

Uvjeti:

-   završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (dipl. ing. biologije - ekologija, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);

-    najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;

-    radno iskustvo u sustavu zaštite prirode;

-    aktivno znanje engleskog jezika;

-    poznavanje rada na osobnom računalu;

-    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode (s naglaskom na propise koji uređuju problematiku stranih i invazivnih stranih vrsta) 

-    probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-    poznavanje rada u GIS-u;

-    iskustvo rada na problematici stranih i invazivnih stranih vrsta;

-    iskustvo rada na projektima;

3.    Stručni suradnik na projektu  - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001)

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije ili agronomije (dipl. ing. biologije - ekologija, prof. biologije, prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora, dipl. ing. agronomije-bilinogojstva (usmjerenje zaštita bilja), dipl. ing. agronomije-bilinogojstva (usmjerenje vrtlarstvo) odnosno završen diplomski sveučilišni studij biologije ili agronomije (magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije, magistar inženjer fitomedicine, magistar inženjer hortikulture (smjer ukrasno bilje), magistar inženjer bilinogojstva (smjer zaštita bilja), magistar inženjer povrćarstva i cvjećarstva);

-    najmanje 1 godina radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;

-    aktivno znanje engleskog jezika;

-    poznavanje rada na osobnom računalu;

-    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode (s  naglaskom na propise koji uređuju problematiku stranih i invazivnih stranih vrsta) 

-    probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-    poznavanje rada u GIS-u;

-    iskustvo rada u sustavu zaštite prirode;

-    iskustvo rada na problematici stranih i invazivnih stranih vrsta;

-    iskustvo rada na projektima;

4.  Financijski suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001)

Uvjeti:

-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomije;

-    najmanje 4 godine radnog iskustva u struci nakon završetka tražene razine studija;

-    iskustvo vođenja financija u projektima/programima EU;

-    aktivno znanje engleskog jezika;

-    poznavanje rada na osobnom računalu;

-    poznavanje funkcioniranja financija vezano za proračun;

-    probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-    iskustvo u javnim ili državnim organizacijama/institucijama iz područja financijskog upravljanja;

5. Administrativni suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001) 

Uvjeti:

-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, tehničkog, biotehničkog, prirodnog, biomedicinskog ili humanističkog smjera;

-    najmanje 1 godina radnog iskustva nakon završetka tražene razine studija na administrativnim poslovima na projektima;

-    osposobljenost za rad na prijavi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova;

 -   aktivno znanje engleskog jezika;

-    poznavanje rada na osobnom računalu;

-    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije;

-    probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-    iskustvo rada u sustavu zaštite prirode;

6. Stručni suradnik u Odsjeku za zrak – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnog, biotehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera;

-    najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-    aktivno znanje engleskog jezika;

-    poznavanje rada na osobnom računalu;

-    probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-    iskustvo rada na poslovima vezanim uz područje kakvoće zraka i emisija u zrak;

-    iskustvo u radu s bazama podataka
 

7. Stručni suradnik za informatiku u Odsjeku za informatiku – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatike/informatičkog smjera;

-    najmanje 1 godina radnog staža u struci;

-    aktivno znanje engleskog jezika;

-    poznavanje rada na osobnom računalu;

-    probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-    napredno korištenje Microsoft Windows operativnog sustava i Microsoft Office programa;

-    dobro poznavanje GIS programskih alata

-    poznavanje rada s bazama podataka

      8. Stručni savjetnik za krš i podzemlje u Odsjeku za krš i podzemlje – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-    završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij biologije (ing. ekologije, prof. biologije ili prof. biologije i kemije, dipl. ing. biologije i ekologije mora, magistar eksperimentalne biologije, magistar biologije, magistar ekologije i zaštite prirode, magistar struke znanosti o okolišu, magistar biologije i ekologije mora, magistar edukacije biologije i kemije);

-    najmanje 4 godine radnog staža u struci;

-    aktivno znanje engleskog jezika;

-    poznavanje rada na osobnom računalu;

-    probni rad 6 mjeseci;

Prednost:

-    poznavanje rada u GIS-u;

-    poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU iz područja zaštite prirode, posebice zaštite podzemnih vrsta i staništa;

-    radno iskustvo na projektima u području zaštite prirode, posebice zaštite podzemnih staništa;

-    završena speleološka škola;

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

-       životopis;

-       preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,

-       dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),

-       dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-       dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz kojeg mora biti vidljivo trajanje radnog odnosa i vrsta poslova i sl.),

-       dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole ili preslika indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika i sl.),

-       uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-       preslika uvjerenja ili potvrda o završenom GIS tečaju (ako kandidat ima završen program izobrazbe) za radna mjesta navedena pod brojevima 1. – 3., 8. i 9.,

-       preslika uvjerenja ili potvrda o završenim programima osposobljavanja za projekte EU, za radno mjesto navedeno pod brojem 5.

U slučaju prijave na više radnih mjesta, prijava i popratna natječajna dokumentacija se podnosi za svako radno mjesto zasebno.

Ukoliko se dostavljaju dokumenti na stranom jeziku, isti moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog tumača.

Nedostavljanje bilo kojeg od traženih dokumenata, ili dostavljanje u obliku koji nije u skladu s uvjetima natječaja, rezultirat će isključenjem kandidata.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa mora dostaviti izvornike ili ovjerene kopije traženih dokumenata na uvid.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem, e-mailom ili telefonski o danu i terminu održavanja testiranja na koji su obvezni pristupiti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom.

Popis literature za testiranje biti će objavljen na stranici Agencije (www.dzzp.hri www.azo.hr).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje će se provoditi ovisno o broju pristiglih a valjanih prijava, u pisanom i/ili usmenom obliku (pisana/usmena provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta) i razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto (navesti koje)“, podnose se na adresu: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

 

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

 

POPIS LITERATURE ZA TESTIRANJE

 

Za radna mjesta 1., 2. i 3.:

1. Stručni savjetnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001)

2. Stručni suradnik na projektu  - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001)

3. Stručni suradnik na projektu  - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001)

Literatura za testiranje:

1.       Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

2.     UREDBA (EU) br. 1143/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta

3.     PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

4.       www.dzzp.hr

5.       www.invazivnevrste.hr

6.       http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

7.       https://easin.jrc.ec.europa.eu/


Za radno mjesto 4.

Financijski suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001)

Literatura za testiranje:

1.       Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih Strukturnih i investicijskih fondova (ESI). Poveznica na kojoj se nalazi dokument: http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Prirucnik_za_korisnike.pdf

2.       Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014)


Za radno mjesto 5.

Administrativni suradnik na projektu - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – do završetka trajanja projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ financiranog iz ESI fondova temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.5.1.01.0001) 

Testiranje iz sljedećih pravnih izvora:

1.       Strategija Europa 2020

2.       SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. (Listopad 2014.)

3.       Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

4.       Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

5.       Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/2014)

6.       Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 15/2017)

7.       Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih  načela

8.       Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 143/14)

9.       Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

10.   Upute za korisnike sredstava  vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Svi navedeni dokumenti dostupni su na poveznici: www.strukturnifondovi.hr

 
Za radno mjesto 6.:
 
Stručni suradnik u Odsjeku za zrak - 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme 
 
Literatura za testiranje:
 
1. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)
 
2. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13)
 
3. Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12)
 
4. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14)
 
5. Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima (Geneva, 1979.) (NN-MU 12/93)
 
6. http://www.azo.hr
 
7. https://www.eea.europa.eu
 
 
Za radno mjesto 7.:
 
Stručni suradnik za informatiku u Odsjeku za informatiku – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme 
 
Testiranje iz sljedećih izvora:
 
1. Microsoft Windows operativni sustavi i Microsoft Office programi
 
2. GIS programski alati
 
3. Baze podataka 
 


Za radno mjesto 8.

Stručni savjetnik za krš i podzemlje u Odsjeku za krš i podzemlje – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme

Literatura za testiranje:
 

1.       Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013)

2.       www.dzzp.hr

3.       http://www.dzzp.hr/vrste/strogo-zasticene-divlje-vrste/strogo-zasticene-vrste-747.html

4.       http://www.dzzp.hr/vrste/crveni-popis-biljaka-i-zivotinja-rh/crveni-popis-biljaka-i-zivotinja-republike-hrvatske-146.html

5.       http://www.dzzp.hr/monitoring-pracenje-stanja/k/monitoring-pracenje-stanja-1441.html

6.       http://www.dzzp.hr/novosti/bez-podkategorije/katastar-speleoloskih-objekata-republike-hrvatske-objavljen-u-sklopu-bioportala-1501.html

7.      http://www.dzzp.hr/geobastina/katastar-speleoloskih-objekata-republike-hrvatske/katastar-speleoloskih-objekata-republike-hrvatske-1500.html

8.       http://www.dzzp.hr/publikacije/prirucnici/prirucnik-za-odredivanje-podzemnih-stanista-u-hrvatskoj-prema-direktivi-o-stanistima-eu-887.html

9.       http://www.dzzp.hr/publikacije/brosure-i-bilteni/zasticena-geobastina-republike-hrvatske-405.html

10.    http://www.bioportal.hr/gis/

11.    Crvena knjiga špiljske faune, Poglavlje 1. UVOD (http://www.dzzp.hr/publikacije/crvene-knjige/crvena-knjiga-spiljske-faune-hrvatske-916.html)             

Galerija trenutno nema slika