Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Natječaj za prijam na stručno osposbljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju čl. 20. Statuta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu raspisuje
 
NATJEČAJ ZA PRIJAM NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
 
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeća radna mjesta:
 
Stručni suradnik u Odjelu za uspostavu, razvoj i koordinaciju ISZO-a, m/ž – 1 izvršitelj;
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kemijske tehnologije, tekstilne tehnologije, grafičke tehnologije, ekoinženjerstva, rudarstva, geološkog inženjerstva, geologije i naftnoga rudarstva;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- znanje rada na osobnom računalu;
 
Stručni suradnik u Odjelu za otpad i tokove materijala, m/ž – 1 izvršitelj;
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kemijske tehnologije, ekoinženjerstva, rudarstva, geološkog inženjerstva, geologije i naftnoga rudarstva;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- znanje rada na osobnom računalu;
 
Stručni suradnik u Odsjeku za kakvoću zraka, m/ž – 1 izvršitelj;
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kemijske tehnologije i ekoinženjerstva;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- znanje rada na osobnom računalu;
 
Stručni suradnik u Odjelu pravnih poslova, m/ž – 1 izvršitelj;
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- znanje rada na osobnom računalu;
 
Stručni referent za administrativne poslove, m/ž – 1 izvršitelj;
 
Stručni uvjeti:
- SSS, gimnazija, ekonomska, upravna, birotehnička ili druga škola odgovarajućeg smjera;
- aktivno znanje engleskog jezika;
- znanje rada na osobnom računalu;
 
Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:
 
- prijavu (obavezno navesti radno mjesto na koje se prijavljuje i osobne podatke podnositelja prijave - ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, e- mail adresa i broj telefona);
- životopis;
- preslika osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
- presliku diplome/svjedodžbe;
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
- dokaz o znanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe srednje škole ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen engleski jezik ili potvrda/svjedodžba/diploma škole stranih jezika);
- presliku uvjerenja o nekažnjavanju, ne starije od 6 (šest) mjeseci;
 
Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
 
Osobe koje se prijavljuju na natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, dužne su dostaviti svoju prijavu sa svim traženim prilozima. 
U slučaju prijava na više radnih mjesta, dostavlja se primjerak prijave sa svim traženim prilozima za svako pojedino radno mjesto.
 
Zakašnjele i nepotpune prijave kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.
 
Uvjete za prijavu na ovaj poziv ostvaruju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i koje imaju do godine dana evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
 
Popis prijavljenih osoba Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Po utvrđivanju popisa kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje.
Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu. 
 
Stručno osposobljavanje za rad obavlja se na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama između odabranih kandidata i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, ali tek po dobivanju odobrenja za stručno osposobljavanje od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Osobe na stručnom osposobljavanju imaju pravo na mjesečnu novčanu potporu u iznosu od 2.620,80 kn kuna i trošak prijevoza, koji isplaćuje Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.
 
Rok za podnošenje prijave je 7 (sedam) dana od dana objave ovog natječaja.
Prijave se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, Zagreb, s naznakom „Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje (navesti broj radnog mjesta i naziv radnog mjesta)“.
 
Ovaj natječaj objavljuje se na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (www.haop.hr).
 
 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Galerija trenutno nema slika