Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Introdukcija i reintrodukcija

Introdukcija - ili uvođenje u prirodu dešava se u slučaju kada je neka svojta, namjerno ili nenamjerno, nekom ljudskom aktivnošću naseljena u prirodu i to na područje koje nije unutar njenog prirodnog areala rasprostranjenosti odnosno u ekološki sustav područja u kojemu ranije nije prirodno obitavala.

Reintrodukcija - Slučaj kada je svojta unesena u područje iz kojeg je ranije izumrla, a u kojem još postoje prihvatljivi uvjeti za njen opstanak odnosno ekološki uvjeti približno jednaki onima kao i prije njenog izumiranja, zovemo ponovno uvođenje ili reintrodukcija.

Uvođenje i ponovno uvođenje svojti u prirodu regulirano je Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05, 118/09) te Pravilnikom o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08). U Republici Hrvatskoj zabranjeno je uvođenje i ponovno uvođenje novih svojti u prirodu osim uz dopuštenje Ministarstva i to kada je studijom o procjeni rizika uvođenja/ponovnog uvođenja u prirodu dokazano kao prihvatljivo te znanstveno i stručno utemeljeno.

U cijelosti je zabranjeno uvođenje stranih vrsta riba u prirodne i doprirodne vode, kao i prenošenje takvih vrsta iz ribogojilišta u druga vlažna staništa.

Ako dođe do nenamjernog uvođenja stranih svojti na područje Republike Hrvatske, ili postoji opravdana sumnja da će do takvog uvođenja doći, ministar može naredbom propisati mjere postupanja kako bi se uništila uvedena strana svojta vrsta ili spriječilo njeno daljnje širenje i uvođenje.

\"Gambuzija

Gambuzija je vrsta slatkovodne ribe iz porodice Poeciliidae koja je u svrhu suzbijanja malarije, bez prethodne ocjene njenog mogućeg utjecaja na druge vrste riba i ostalih organizama, početkom 20. stoljeća uvedena iz Sjeverne Amerike. Tada se smatralo  kako je gambuzija jedina vrsta koja može uništiti ličinke komaraca, prijenosnika malarije, međutim kasnije se ispostavilo kako je ta vrsta izrazito invazivna i agresivna te je značajno utjecala na populacije drugih vrsta jer se hrani također ribljim jajima i mlađi te ličinkama kukaca i vodozemaca.

 

Galerija trenutno nema slika