Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Rujan 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

O genetski modificiranim organizmima

Genetski modificirani organizam (GMO) je organizam, uz izuzetak ljudskih bića, u kojem je genetski materijal izmijenjen na način koji se ne pojavljuje prirodnim putem parenjem i/ili prirodnom rekombinacijom.
\"DNK\"Namjerno uvođenje GMO-a u okoliš znači namjerno uvođenje u okoliš GMO-a ili kombinacije GMO-a za koje se ne koriste nikakve posebne mjere sputavanja radi ograničenja njihova kontakta s općom populacijom i okolišem i za osiguranje veće razine sigurnosti za opću populaciju i okoliš. 

Nenamjerno uvođenje GMO-a u okoliš je slučajno ispuštanje živih modificiranih organizama u okoliš zbog nepredviđenih događaja, nesreća, nepravilnog rukovanja ili skladištenja živih modificiranih organizama i drugih radnji

Nije dopušteno uvođenje GMO-a u okoliš u zaštićenim područjima i u područjima ekološke mreže, područjima namijenjenim ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i ekološkim oblicima turizma te područjima koja predstavljaju zaštitne zone utjecaja.

Zakonom o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05, 137/09) uređeno je:

- postupanje s genetski modificiranim organizmima (GMO),
- prekogranični prijenos GMO-a, proizvoda koji sadrže, sastoje se ili potječu od GMO-a,
- ograničena uporaba GMO-a,
- namjerno uvođenje GMO-a u okoliš,
- stavljanje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a na tržište,
- rukovanje, prijevoz i pakiranje GMO-a,
- postupanje s otpadom nastalim uporabom GMO-a,
- odgovornost za štetu nastalu nedopuštenom uporabom GMO-a,
- tijela nadležna za proved¬bu ovoga Zakona,
- obavljanje upravnog i inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona.

Kako je problematika GMO-a izrazito kompleksna te zadire u različite sektore, tako su za pojedine oblike postupanja s GMO, njihovo korištenje i rukovanje s GMO nadležna različita ministarstva koja postupaju samostalno ili uz suglasnost drugog ministarstva.
Za provedbu Zakona o genetski modificiranim organizmima, obavljanje stručnih, upravnih i inspekcijskih poslova, u slučaju kada se GMO i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a:

1. namjerno uvode u okoliš - nadležno je Ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode kao središnje tijelo državne uprave za poslove zaštite prirode

2. ograničeno upotrebljavaju u zatvorenom sustavu -nadležno je središnje tijelo državne uprave za poslove znanosti

3. stavljaju na tržište

a. kao hrana i hrana za životinje nadležno je središnje tijelo državne uprave za poslove zdravstva
b. kao reprodukcijski materijal u poljoprivredi i veterini nadležno je središnje tijelo državne uprave za poslove poljoprivrede i veterinarstva
c. kao lijekovi u veterinarstvu i sredstva za zaštitu bilja nadležno je središnje tijelo državne uprave za poslove poljoprivrede i veterinarstva
d. kao sjemenski materijal, biljni dijelovi i sadni materijal šumskih svojti i križanaca za upotrebu u šumarstvu nadležno je središnje tijelo državne uprave za poslove šumarstva

4. Pri upotrebi u kozmetici, farmaciji i zdravstvenoj zaštiti ljudi - nadležno je središnje tijelo državne uprave za poslove zdravstva

5. Dopuštenje za stavljanje GM hrane ili GM hrane za životinje na tržište izdaje ministar nadležan za poslove zdravstva uz suglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i veterinarstva.

Podzakonski akti kojima se uređuje postupanje GMO-ima su:

Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 136/06) kojim se uređuje sadržaj i opseg procjene rizika namjernog uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš, metodologija za izradu procjene rizika, te uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama (NN 26/2010) kojim se utvrđuju se uvjeti glede prostorija, opreme i stručne spreme radnika koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a

Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržiste genetski modificiranih organizama (NN 39/08) kojim se uređuje se sadržaj i opseg procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a, metodologija za izradu procjene rizika, te uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika

Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš (NN 05/07) kojim se uređuje sadržaj plana mjera odnosno način nadzora, ocjena mogućih posljedica i ugroženosti biološke raznolikosti, okoliša i zdravlja ljudi, potrebne mjere zaštite, mjere za sprečavanje daljnjeg širenja itd.

Mehanizam za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (engl. Biosafety Clearing - House - BCH) je mehanizam za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti ustanovljen na temelju članka 20. Kartagenskog protokola biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti.

Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti ratificiran je Zakonom o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti.

www.gmo.hr je adresa novog hrvatskog portala biološke sigurnosti na kojoj se možete  kvalitetnije informirati o Kartagenskom protokolu, o BCH te o problematici genetski modificiranih organizama u Hrvatskoj.

Galerija trenutno nema slika