Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Studeni 2017 »
  • Po
  • Ut
  • Sr
  • Če
  • Pe
  • Su
  • Ne

Karta staništa RH

Karta staništa RH 2004

Prvu kartu staništa Republike Hrvatske izradio je 2004. godine OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, za Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Ova Karta je prostorna baza podataka, razlučivosti mjerila 1: 100 000 te minimalne jedinice kartiranja 9 ha. Osim poligona koji opisuju površine pojedinih staništa, kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara), a lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Glavna metoda kartiranja bila je analiza satelitskih snimki Landsat ETM+, u kombinaciji s drugim izvorima podataka (zračne snimke, literaturni podaci) i terenskim radom. Prikaz morskih staništa je indikativan, a dobiven je metodom prostornog modeliranja. Preporučeni način citiranja Karte staništa 2004 je slijedeći:

Antonić, O.; Kušan, V.; Jelaska, S.; Bukovec, D.; Križan, J.; Bakran-Petricioli, T.; Gottstein-Matočec, S.; Pernar, R.; Hećimović, Ž.; Janeković, I.; Grgurić, Z.; Hatić, D.; Major, Z.; Mrvoš, D.; Peternel, H.; Petricioli, D.; Tkalčec S. (2005): Kartiranje staništa Republike Hrvatske (2000.-2004.) – pregled projekta. Drypis 1.

 

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 najnoviji je prostorni prikaz staništa koji obuhvaća, prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS), 155 stanišnih tipova slijedećih klasa: površinske kopnene vode i močvarna staništa (A), neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (B), travnjake, cretove i visoke zeleni (C), šikare (D), morsku obalu (F), kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (I) te komplekse staništa (K). Kartu je izradio konzorcij talijanskih tvrtki Agristudio S.r.l., Temi S.r.l. i Timesis S.r.l., a izrada karte sastojala se od fotointerpretacije satelitskih snimki, digitalnih ortofoto snimki i dostupnih baza podataka na temelju kojih su iscrtavani poligoni karte staništa. Terenskim istraživanjima staništa opisana fotointerpretacijom provjeravana su i potvrđivana na terenu. Karta je izrađena u mjerilu 1:25 000 s najmanjom jedinicom kartiranja od 1,56 ha, a sastoji se od 322 758 poligona (>1,56 ha) te 972 stanišna tipa točkastog prikaza. Prilikom njezine izrade sakupljeno je 64 343 terenskih opažanja, odnosno preko 22% poligona terenski je provjereno. Konačno izvješće ovog projekta moguće je preuzeti ovdje , a dodatke izvješću potrebno je zatražiti e-mailom na helpdesk@dzzp.hr. Preporučeni način citiranja Karte je slijedeći:

Bardi, A.; Papini, P.; Quaglino, E.; Biondi, E.; Topić, J.; Milović, M; Pandža, M.; Kaligarič, M.; Oriolo, G.; Roland, V.; Batina, A.; Kirin, T. (2016): Karta prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske. AGRISTUDIO s.r.l., TEMI S.r.l., TIMESIS S.r.l., HAOP.

Preuzimanje

Obje Karte staništa (Karta staništa 2004 i Karta kopnenih nešumskih staništa 2016) dostupne su na bioportalu (http://www.iszp.hr/gis/), a njihovo je preuzimanje moguće i putem wms i wfs servisa (WMS: http://services.iszp.hr/wms, WFS: http://services.iszp.hr/wfs).

Simbologije (sustav boja i znakova), koje se za dvije Karte razlikuju zbog različitog broja i vrste atributa, moguće je preuzeti ovdje.

Upute za dodavanje i pregledavanje WMS servisa u GIS desktop rješenjima možete pronaći na GeoPortalu Državne geodetske uprave.

Upute za dodavanje WFS servisa možete pronaći na ovim poveznicama:

WFS - QuantumGIS

WFS - ArcGIS

Offline podaci Karte kopnenih nešumskih staništa 2016:

Poveznica za shape datoteke i simbologiju Karte kopnenih nešumskih staništa 2016

Napomena: Ako se prilikom učitavanja slojeva servisa u QGIS aplikaciji javi greška "Sloj (putanja servisa) nije valjan i ne može se dodati na mapu" ili „The layer (putanja servisa) is not a valid layer and cannot be added to the map“, potrebno je izmijeniti opciju Timeout for network requests na veću vrijednost (npr. sa početne vrijednosti 60000 ms na 300000 ms) u Network postavkama QGIS aplikacije (padajući izbornik Settings->Options->Network tab ili padajući izbornik Postavke->Opcije->Network tab).

Slike