Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Baze podataka, web karte i servisi

Bioportal

Bioportal - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode

Državni zavod za zaštitu prirode i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u sklopu NIP projekta posljednjih su 10 mjeseci radili na uspostavi Bioportala s ciljem da se struci i javnosti omogući pristup ažurnim i verificiranim prostornim podacima Informacijskog sustava zaštite prirode. Portal je centralno mjesto gdje svatko može pristupiti Informacijskom sustavu zaštite prirode i svim njegovim rješenjima (servisima, aplikacijama, web stranicama i sl.), a njegov glavni „adut“ je preglednik prostornih podataka odnosno interaktivna web karta na kojoj se mogu pregledavati, analizirati i pretraživati sve prostorne podloge ISZP-a (staništa, vrste, zaštićena područja, ekološka mreža i dr.).

Pročitajte više »

ISZP Web servisi

WEB SERVISI

Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih podloga: Zaštićena područja RH, Ekološka mreža Natura 2000 i Karta staništa RH.

Pročitajte više »

CRO Habitats

CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH

CRO Habitats sustav izrađen je kroz IPA 2008 projekt „Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats) kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode (NISZP-a)“  te predstavlja komponentu NISZP-a namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove u RH. 

Pročitajte više » | 24.04.2014.

Zaštićena područja RH

Državni zavod za zaštitu prirode je uspostavio te redovno održava bazu zaštićenih područja RH. Ova baza sadrži granice zaštićenih područja RH u kategorijama zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma i spomenik parkovne arhitekture. 

Pročitajte više »

Natura 2000 logo

Natura 2000

NATURA 2000 je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu. Kada Hrvatska postane članicom Europske unije svoju će bogatu biološku i krajobraznu raznolikost uključiti u tu nevjerojatnu mrežu i postati ključna kockica u europskoj slagalici.

Pročitajte više »

Sustav upravljana zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (PAMS)

Sustav upravljana zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (PAMS)

Projekt Sustav upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode je provelo u suradnji s Državnom geodetskom upravom i Državnim zavodom za zaštitu prirode te uz pomoć Vlade Kraljevine Norveške u periodu od 2006. do 2009. god.

Pročitajte više »

Karta staništa RH

Karta staništa RH

Karta staništa je GIS-baza podataka o rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Hrvatske. 

Pročitajte više »

CRO WET

Karta močvarnih staništa RH

Baza podataka o močvarnim staništima Hrvatske rezultat je projekta CROWET - Inventarizacija močvarnih staništa u Hrvatskoj. Kroz ovaj projekt identificirano je i kartirano oko 3800 pojedinačnih lokaliteta, kao i 8 velikih kompleksnih močvarnih područja.

Pročitajte više »

Cro-nen

Ekološka mreža RH

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti.

Pročitajte više »

Emerald

Smaragdna mreža

Smaragdna mreža (Emerald Network) je ekološka mreža sastavljena od Područja od posebne važnosti za zaštitu prirode (Areas of Special Conservation Interest - ASCI) a dužne su je uspostaviti zemlje stranke Bernske konvencije među kojima je i Republika Hrvatska.

Pročitajte više »

Geo portal - rijeka Sava

Geo portal - rijeka Sava

Geo portal - rijeka Sava rezultat je projekta LIFE III - Razvoj ekološke mreže duž rijeke Save. Projekt se provodio od 2007. godine uz financijsku potporu LIFE III fonda Europske komisije i Švicarske agencije za razvoj i suradnju.

Pročitajte više »

Crveni popis ugroženih biljaka i životinja Hrvatske

Crveni popis biljaka i životinja Republike Hrvatske

Crveni popis sastoji od popisa ugroženih svojti u Republici Hrvatskoj, kojima su pridružene odgovarajuće kategorije ugroženosti prema kriterijima IUCN-a.

Pročitajte više »

Prikazano 12 od 12