Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Prosinac 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Zaštićena geobaština u Republici Hrvatskoj

Tradicija prepoznavanja vrijednosti i potrebe zaštite geobaštine u Hrvatskoj duga je više od 100 godina. Njezina zakonska zaštita započinje 1948. godine kada su Rupnica i Hušnjakovo, proglašeni zaštićenim prirodnim rijetkostima zbog svojih geoloških, odnosno paleontoloških vrijednosti.

Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske iz 2008. godine (NN 143/08), počelo se više pažnje posvećivati zaštiti georaznolikosti tj. geobaštine i kao jedan od strateških ciljeva je očuvati georaznolikost, odnosno geotope kao jedan od preduvjeta očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te samu neobnovljivu geomorfološku i geološku baštinu RH „in situ" i „ex situ".

Prema Upisniku zaštićenih područja Ministarstva zaštite okoliša i energetike danas su u Hrvatskoj zaštićena 52 geolokaliteta isključivo zbog vrijedne geobaštine. Geobaština je zaštićena u kategorijama posebnog rezervata (paleontološkog i geografsko-botaničkog) i spomenika prirode (geološkog, paleontološkog, geološko-paleontološkog, geomorfološkog, geološko-geografskog i hidrološkog) te zaštićenog minerala (Kamene kugle iz Općine Pojezerje). Najviše lokaliteta, njih čak 35, zaštićeno je kao geomorfološki spomenici prirode.

Geobaština se nalazi i unutar granica većih zaštićenih područja kao što su strogi rezervati, nacionalni parkovi, parkovi prirode, regionalni parkovi i značajni krajobrazi.

Najintezivniji period zakonske zaštite bio je između 1961. i 1970. godine kada su 33 speleološka objekta  proglašena geomorfološkim spomenicima prirode.  Dulja razdoblja stagnacije bila su između 1950. i 1958., 1986.i 1994. te 1998. i 2017. "Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru" posljednji je proglašeni geolokalitet za u kategoriji geološkog spomenika prirode.

Zakonom o zaštiti prirode  (NN 70/05) uvedena je mogućnost preventivne zaštite na period od 3 godine. Tadašnji Državni zavod za zaštitu prirode (danas Hrvatska agencija za okoliš i prirodu) izradio je 5 stručnih obrazloženje za preventivnu zaštitu geolokaliteta i  to za Crniku na Pagu, Špilju u kamenolomu Tounj, Jamu Vrtare male, Uvalu Brbišćica i Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru koji je posljednji preventivno zaštićen i kojem je zaštita istekla 2015. godine.

Od početka rada Državnog zavoda za zaštitu prirode (danas Hrvatske agencije za okoliš i prirodu) do danas vrednovano je 7 lokaliteta isključivo zbog vrijedne geobaštine te je izrađeno još 6 podloga u kojima je izdvojena i vrednovana georaznolikost. 

Izrađene stručne podloge za geolokalitete te godina njihovog proglašenja:

 

Literatura:

Zwicker, G., Žeger Pleše, I., Zupan, I.(2008): Zaštićena geobaština Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode (2017): Upisnik zaštićenih područja

Hrvatski Sabor (2008): Strategija i akacijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08) 

Slike