Tražilica

Detaljna tražilica

Kalendar događanja

« Ožujak 2017 »
 • Po
 • Ut
 • Sr
 • Če
 • Pe
 • Su
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Zaštićena geobaština u Republici Hrvatskoj

Hrvatska ima dugu tradiciju zaštite geobaštine. Prvi Zakon o pećinama donesen je davne 1900. godine, dok je 1948. godine lokalitet Rupnica proglašen prvim geološkim, a nalazište fosila pračovjeka Hušnjakovo prvim paleontološkim spomenikom prirode.

Novom Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske iz 2008. godine (NN 143/08), počelo se više pažnje posvećivati zaštiti georaznolikosti tj. geobaštine i kao jedan od strateških ciljeva je očuvati georaznolikost, odnosno geotope kao jedan od preduvjeta očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te samu neobnovljivu geomorfološku i geološku baštinu RH „in situ" i „ex situ".

\"\"Prema Upisniku zaštićenih prirodnih vrijednosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode danas u Hrvatskoj postoji 433 zaštićeno područje od kojih su 51 zaštićena kao geolokaliteti. Geobaština je zaštićena u kategorijama posebnog rezervata (paleontološkog) i spomenika prirode (geološkog, paleontološkog, geološko-paleontološkog, geomorfološkog i hidrološkog) te zaštićenog minerala (Vrgoračke kamene kugle). Najviše lokaliteta, njih čak 36, zaštićeno je kao geomorfološki spomenici prirode.

Geobaština se nalazi i unutar granica većih zaštićenih područja kao što su strogi rezervati, nacionalni parkovi, parkovi prirode, regionalni parkovi i značajni krajobrazi.

 Najintenzivnije razdoblje zaštite geolokaliteta bilo je 60-tih godina prošlog stoljeća kada ih je zaštićeno ukupno 28. Dulja razdoblja stagnacije bila su između 1950. i 1958., 1986.i 1994. te 1998. i 2008.

\"\"

Unazad četiri godine na temelju stručnog obrazloženja za preventivnu zaštitu Državnog zavoda za zaštitu prirode Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, Uprava za zaštitu prirode proglasila je 5 preventivno zaštićena geolokaliteta i to Crniku na Pagu kao posebni rezervat geološko-paleontološki, Špilju u kamenolomu Tounj kao spomenik prirode geomorfološki, Jamu Vrtare male kao spomenik prirode geološko-paleontološki, Uvalu Brbišćicu kao posebni rezervat geološko-paleontološki i geomorfološki i Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru kao spomenik prirode geološki.

Izrađena stručna obrazloženja i stručne podloge za geolokalitete te godina proglašenja:

Naziv područja SO*/SP** Kategorija Godina izrade Godina proglašenja

Crnika
SP** Posebni rezervat geološko-paleontološki 2005  
Špilja u kamenolomu Tounj SO* Spomenik prirode, geomorfološki 2005 2008

Crnika
SO* Posebni rezervat geološko-paleontološki 2008 2008

Jama Vrtare male
SO* Spomenik prirode, geološko paleontološki 2008 2009

Dubci
SO* Spomenik prirode, geološki 2009  Uvala Brbišćica
SO* Posebni rezervat, geološko-geomorfološki
(Posebi rezervat geološko-paleontološki i geomorfološki)
2009  2010

Jama Vrtare male
SP** Spomenik prirode, geološko paleontološki 2010  
Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru SO* Spomenik prirode, geološki 2010  2012

Kanjoni Pljuske

SP** Spomenik prirode, paleontološki 2011  

Crnika

SP** Spomenik prirode, geološko-paleontološki 2012  

* stručno obrazloženje za zaštitu
** stručna podloga za zaštitu

Literatura:

Zwicker, G., Žeger Pleše, I., Zupan, I.(2008): Zaštićena geobaština Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode: Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti

Hrvatski Sabor (2008): Strategija i akacijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08) 

Slike